Print Friendly, PDF & Email

 ENERGY, WASTE & WATER BROKERAGE

Tokom drugog dana sajma (25. april, 2019)  Enterprise Europe Network u Srbiji – Privredna komora Srbije organizovaće poslovne sastanke za predstavnike kompanija, investitore, donosioce odluka i konsultante. Platforma za sastanke omogućava direktan kontakt zainteresovanima za pronalaženje poslovnih partnera u regionu, snabdevača i distributera, kao i priliku za upoznavanje i razmenu iskustava u regionu.

Dostupno vreme za zakazivanje:

April 25. 2019, 10:00 – 12:00

April 25. 13:30 – 16:30

Molimo Vas da posetite platformu za registraciju za detaljno zakazivanje.