Print Friendly, PDF & Email

RENEXPO® ENERGY, WASTE & WATER

Renexpo Interhydro

Najveći internacionalni sajam i konferencije na teritoriji Zapadnog Balkana, RENEXPO® Energy, Waste & Water, dovodi u Beograd 2000 eksperata iz oblasti Voda i Energije.

Više od 120 izlagača iz više od 25 zemalja se sa 2500 posetilaca. Srbija, BiH, Makedonija, Crna Gora i Hrvatska predstaviće se na 2000 m2 izlagačkog prostora i u okviru konferencija.

Teme Energija vode, Energija vetra, Biogas, Biomasa, Upravljanje čvrstim otpadom, Tretman otpadnih voda, Pijaća voda i Upravljanje rizicima od poplave nalaze se u fokusu manifestacije, konferencija, okruglih stolova i pratećih programa.

Investitorska Biznis loža – B2B sastanci vlasnika 100+ investicionih projekata i investitora iz cele Evrope. Zakažite svoj sastanak: pavlovic@reeco.rs

TEME

 • BIONERGIJA
 • ENERGIJA VETRA
 • HIDROENERGIJA
 • BIOGAS
 • ENERGETSKA EFIKASNOST & TOPLOTNE PUMPE
 • OTPADNE VODE I TRETMAN
 • MERNE, REGILACIONE I ANALITIČKE TEHNOLOGIJE
 • DISTRIBUCIJA VODE & ISPUŠTANJE OTPADNIH VODA
 • VENTILI, PUMPE & USISNI SISTEMI
 • MEHANIZACIJA, VOZILA I KOMPAKTORI
 • ZAŠTITA I PREVENCIJA