Print Friendly, PDF & Email

Dostava radova

Dostava Radova
7. Međunarodni RENEXPO® Energy, Waste & Water Belexpocentar, Beograd 13 - 14. 05. 2020.
Molimo Vas da imate u vidu da kao govornici na konferencijama prednost imaju izlagači sajma i sponzori.
Tema za konferenciju po sopstvenom predlogu/sastanak na zahtev
Kontakt: pavlovic@reeco.eu
Za izlagače i sponzore
Kontakt: aleksic@reeco.eu, ostojic@reeco.eu