Print Friendly, PDF & Email

Dostava radova

Rok za dostavu radova:
14. januar 2019.

Informacija o prihvatanju:
21. januar 2019.

Dostava finalnih radova:
15. mart 2019.

Dostava Radova
6. Međunarodni RENEXPO® Energy, Waste & Water Belexpocentar, Beograd 24 - 25. 04. 2019.
Molimo Vas da imate u vidu da kao govornici na konferencijama prednost imaju izlagači sajma i sponzori.
Tema za konferenciju po sopstvenom predlogu/sastanak na zahtev
Kontakt: pavlovic@reeco.rs
Za izlagače i sponzore
Kontakt: aleksic@reeco.rs, ostojic@reeco.rs