Print Friendly, PDF & Email

3. Konferencija: Održivi transport 

ČETVRTAK, 25. APRIL,  13:30 – 16:00
Registracija: LINK
Kotizacija: Ulaz slobodan uz obaveznu registraciju
Grupe učesnika: Proizvođači opreme, Nacionalna asocijacija električnih vozila, preduzeća javnog prevoza, potencijalni proizvođači i distributeri biogoriva, studenti i srednjoškolci, mediji
Informacije o sektoru: O ekološkom transportu se u Srbiji raspravlja više od 30 godina. Međutim, značajni koraci Vlade i lokalnih vlasti u široj primeni obnovljivih izvora energije i čistih tehnologija u saobraćaju primetni su u poslednjih nekoliko godina. Pored novih električnih autobusa u Srbiji su instalisane prve javne punjačke stanice za elektromobile. Najavljeno je skoro usvajanje podzakonskih akata koji će urediti oblast obaveznog udela biogoriva u transportu. Može se očekivati da i u Srbiji obveznici ovog sistema budu proizvođači i distributeri nafte i naftnih derivata, ali i kompanije koje se bave javnim prevozom.
Opis i svrha događaja: Konferencija ima za cilj da otvori dijalog i aktuelna pitanja o budućoj poslovnoj politici. Afirmacija novih, čistijih rešenja u transportu, i popularizacija rada i aktivnosti stručnjaka u ovoj oblasti. Markiranje interesovanja javnosti za ekološki transport. Poslovno umrežavanje, povezivanje proizvođača opreme sa budućim kupcima.
Moderator: Dragan Škrnjić
Partner: EKO KLUB SRBIJE
Jezik: Engleski/ Srpski
Organizator: REECO REECO Austria GmbH