Print Friendly, PDF & Email

3. Konferencija: Održivi transport – “MAKE THE AIR CLEAN”

ČETVRTAK, 25. APRIL,  13:30 – 16:00

Kotizacija: Ulaz slobodan uz obaveznu registraciju
Grupe učesnika: Proizvođači opreme, Nacionalna asocijacija električnih vozila, preduzeća javnog prevoza, potencijalni proizvođači i distributeri biogoriva, studenti i srednjoškolci, mediji
Informacije o sektoru: O ekološkom transportu se u Srbiji raspravlja više od 30 godina. Međutim, značajni koraci Vlade i lokalnih vlasti u široj primeni obnovljivih izvora energije i čistih tehnologija u saobraćaju primetni su u poslednjih nekoliko godina. Pored novih električnih autobusa u Srbiji su instalisane prve javne punjačke stanice za elektromobile. Najavljeno je skoro usvajanje podzakonskih akata koji će urediti oblast obaveznog udela biogoriva u transportu. Može se očekivati da i u Srbiji obveznici ovog sistema budu proizvođači i distributeri nafte i naftnih derivata, ali i kompanije koje se bave javnim prevozom.
Opis i svrha događaja: Konferencija ima za cilj da otvori dijalog i aktuelna pitanja o budućoj poslovnoj politici. Afirmacija novih, čistijih rešenja u transportu, i popularizacija rada i aktivnosti stručnjaka u ovoj oblasti. Markiranje interesovanja javnosti za ekološki transport. Poslovno umrežavanje, povezivanje proizvođača opreme sa budućim kupcima.
13:00 Registracija učesnika
Otvaranje: Dragan Škrnjić – Eko Klub Srbije
Pozdravna reč: Ivan Karić – Ministarstvo za zaštitu životne sredine Srbije
Mrs Degmar Repčekova – ambassadorka Slovačke Republike
URBANA MOBILNOST – JAVNI TRANSPORT I ZDRAVLJE U SVETLU KRUŽNE EKONOMIJE
Partner: EKO KLUB SRBIJE

Panel 1 URBANA MOBILNOST – JAVNI TRANSPORT I ZDRAVLJE U SVETLU KRUŽNE EKONOMIJE

Moderator: Dušan Jakovljević
Panelisti: Ivan Karić – Ministarstvo za zaštitu životne sredine Srbije
Dr. Christian Brawenz – Embassy of Austria
Biljana Filipović – ministarstvo za zaštitu životne sredine Srbije
Filip Radović – Agencija za zaštitu životne sredine Srbije
Gordana Batas
Primeri dobre prakse: E-MOBILNOST
VW, RENAULT, BMW
  Kafe pauza 15 min

PANEL 2.NOVI PRISTUPI U UPRAVLJANJU OTPADNIM VOZILIMA DIREKTIVA O UPRAVLJANJU OTPADNIM ULJIMA, GUMAMA I BATERIJAMA

Moderator: Dragan Dilparić
Panelisti: Mitić Goran – ministarstvo za zaštitu životne sredine
Sandra Kamberović – hrabri čistač
Dušan Jakovljević – Eko klub Srbije
Leković
Primeri dobre prakse: RECIKLERI
– vozila
– gume, ulja, baterije