Print Friendly, PDF & Email

4. Konferencija: Upravljanje otpadom

 – Ponovna upotreba otpada i energija iz otpada –

SREDA, 24. APRIL, 13:00 – 15:30

Registracija: LINK
Kotizacija: Ulaz slobodan uz obaveznu registraciju
Grupe učesnika: Državna administracija, lokalne samouprave, Komunalne firme, industrija, ponuđači tehnologija: recikleri, energetska postrojenja, agencije za zaštitu životne sredine, fondovi, NVO
Informacije o sektoru: Otvaranje pregovora sa EU po pitanju ekologije, odnosno poglavlja 27 je aktuelna tema u Srbiji. Diskusije i ekspertska razmena u narednom periodu imaju važnu ulogu i uticaj na to kako će biti uređena pitanja upravljanja otpadom. Konferencija će biti usmerena na dve važne teme; poglavlje 27, kao i efikasne tehnologije za zbrinjavanje otpada, i to pretvaranje otpada u energiju ili druge korisne materije. Korišćenje otpada kao alternativnog goriva je svetska top tema, a Srbija ima priliku da budući okvir uredi konsultujući iskustva drugih zemalja i preuzme dobra ekonomska rešenja i politike. Modernizacija sektora upravljanja otpadom u Srbiji je u toku. Ministarstvo zaštite životne sredine u saradnji sa lokalnim zajednicama sprovodi mere  upravljanja otpadom u skladu sa cirkularnom ekonomijom.
Teme:
  • Stanje sektora, okviri i perspektive
  • Dostignuća u razvoju pregovora o poglavlju 27
  • Cirkularna ekonomija u oblasti upravljanja otpadom
  • Ponovna upotreba otpada i recikliranje
  • Tretiranje otpada različitog porekla
  • Tehnologije proizvodnje energije iż otpada
  • Najbolja evropska i svetska praksa
  • Međunarodna pomoć u sektoru upravljanja otpadom
Moderator: Mag. Ivana Ostoić
Jezik: Engleski/ Srpski (BiH, HR, ME)
Institucionalna podrška: Republika Srbija 
Ministarstvo zaštite životne sredine
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Republička direkcija za vode

Organizator: REECO REECO Austria GmbH