Print Friendly, PDF & Email

5. Konferencija: Upravljanje otpadom 

Ponovna upotreba otpada i energija iz otpada

SREDA 13. MAJ 2020. 13:00 – 16:00

Učesnici:  Državna administracija, lokalne samouprave, Komunalna preduzeća, industrija, ponuđači tehnologija: recikleri, energetska postrojenja, agencije za zaštitu životne sredine, fondovi i finansijske institucije, NVO
Grupe učesnika: Modernizacija sektora upravljanja otpadom u Srbiji je u toku. Ministarstvo zaštite životne sredine u saradnji sa lokalnim zajednicama sprovodi mere upravljanja otpadom u skladu sa cirkularnom ekonomijom. Otvaranje pregovora sa EU po pitanju ekologije, odnosno poglavlja 27 je aktuelna tema u Srbiji. Diskusije i ekspertska razmena u narednom periodu imaju važnu ulogu i uticaj na to kako će biti uređena pitanja upravljanja otpadom. Konferencija će otvoriti diskusiju o upravljanju opasnim otpadom i kako će u Srbiji biti uređena ova oblast, u kom smeru idu politike susednih zemalja. Kakva rešenja nudi struka i koje su efikasne tehnologije primenjene u razvijenim zemljama? Korišćenje otpada kao alternativnog goriva je svetska top tema. Srbija ima priliku da budući okvir uredi konsultujući iskustva drugih zemalja i preuzme dobra ekonomska rešenja i politike.
Moderator: M. Sc. Ivana Ostoić
Teme: Stanje sektora, okviri i perspektive
Dostignuća u razvoju pregovora o Poglavlju 27
Cirkularna ekonomija u oblasti upravljanja otpadom
Ponovna upotreba otpada i recikliranje
Tretiranje otpada različitog porekla
Tehnologije proizvodnje energije iż otpada
Najbolja evropska i svetska praksa
Međunarodna pomoć u razvoju sektora upravljanja otpadom
Jezik: prezentacije Srpski/Engleski
Institucionalno pokroviteljstvo: Ministarstvo zaštite životne sredine Srbije
Organizator: REECO Austria GmbHREECO
Podrška:
The European Recycling Industries’ Confederation