Print Friendly, PDF & Email

5. Međunarodna konferencija: Biogas u Srbiji

SREDA, 24. APRIL, 9:00 – 11:30

Registracija: LINK
Kotizacija: Ulaz slobodan uz obaveznu registraciju
Grupe učesnika: Državna i lokalna administracija, strukovna udruženja, agencije za energetiku i zaštitu životne sredine, proizvođači opreme, instituti za naučna istraživanja, univerziteti, inženjeri, projektanti, konsultanti, kompanije iz oblasti održavanja postrojenja, vlasnici elektrana, komercijalne banke. Potencijalni korisnici: poljoprivredna gazdinstva, prehrambena industrija, mlekare, mladi istraživači, mediji.
Informacije o sektoru: Zahtevani standardi od strane EU po pitanju zaštite životne sredine otvaraju nove dijaloge u zemljama regiona. Zbrinjavanje otpada iz prehrambene industrije, sa farmi i deponija, investitori biogasnih postrojenja vide kao šansu za nove realizacije. Do 2016. instalisano je svega 5MW, a do kraja 2018. očekuje se oko 20MW biogasnih elektrana u Srbiji. Trenutna podsticajna cena od 15,4 do čak 18 c€/kWh.

Konferencija će dati uvid u aktuelno tržište, svetsku uspešnu praksu, propraćenu ekonomskom analizom i odabirom idealnog tehnološkog rešenja.

Teme:
  • Biogas i ekologija
  • Ekonomska analiza i odabir tehnologije
  • Realizacija i izazovi
  • Generatori
  • Biogas zadruge
  • Upotreba silaže i stajnjaka
  • Investicione mogućnosti
  • EU fondovi – finansiranje biogasnih postrojenja
  • Primeri uspešne prakse
Jezik: engleski, srpski
Podrška: Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije 
Organizator: REECO REECO Austria GmbH