Print Friendly, PDF & Email

5. Međunarodna konferencija Hidroenergetski Potencijal- Male Hidroelektrane

Hidroelektrane vs. Ekologija; HE u svetu; HE u Srbiji

Datum: Četvrtak, 26. april 2018
Lokacija: Belexpocentar, Beograd
Vreme: 9:00 – 12:30 h
Grupe učesnika:
Predstavnici državnih i lokalnih vlasti, Agencije, Proizvođači opreme, projektne kompanije, vlasnici MHE, potencijalni vlasnici MHE, društva za zaštitu prirode, banke, mediji
Moderator: g. Amir Kazić, Agencija za unapređenje stranih ulaganja BiH
Ključno predavanje:

g. Pierre Bancourt, Savetnik za politike Evropska federacija obnovljivih energija (EREF)
Energetska unija EU promoviše razvoj hidroenergije kao značajnog obnovljivog resursa energetsgog sistema. Sa druge strane, Okvirna direktiva o vodama predstavlja ozbiljnu prepreku za izgradnju hidrocentrala. Poglavlje EREF za male hidroelektrane poziva na entente cordiale usaglašavanje ciljeva obe politike, koja se zasniva na primeni savremene evropske hidroenergetske tehnologije.

09:00 Registracija učesnika
09:30 Pozdravne reči
g. Johann-Georg Röhm, REECO GmbH
g. Amir Kazić, Moderator

Blok I: Ključna predavanja

09:45 Evropska hidroenergetika – između dve vatre
g. Pierre Bancourt, Evropska federacija obnovljivih energija (EREF)

Blok II: Stanje, planovi, dozvole

10:05 Katastar malih hidroelektrana Srbije
g. Dragan Danilović, EPTISA
10:20 Uticaj malih hidroelektrana na prirodu
g. Milorad Kličković, Zavod za zaštitu prirode Srbije
10:35 Stanje i potencijali Bosne i Hercegovine
g. Amir Kazić, FIPA
10:50 Pauza

Blok III: Planiranje i tehnička rešenja

11:05 smarT- pametno rešenje za tržište
g. Simon Rek, Global Hydro Energy GmbH
11:20 Hydroplan UK
11:35 g. Jérémy Ruggierello, Andritz Hydro
11:50 Ultrazvučna kontrola zavarenih spojeva na cevovodima pod pritiskom za hidroelektrane
g. Vladimir Jelen, Temat doo
12:05 Pitanja i odgovori
12:20 Kraj konferencije
*Moguće izmene programa
Informacije o
sektoru/ Glavna poruka:
Od 2009. godine kada je uspostavljen prvi sistem podsticaja za povlašćene proizvođače u Srbiji, izgrađeno je oko 100 malih hidroelektrana (MHE). Svake godine izgradi se desetak novih prosečne snage oko 500kW. Može se smatrati da su upravo MHE jedan od najznačajnijih prirodnih resursa za dostizanje nacionalnih ciljeva u oblasti OIE i da nije iskorišćena ni polovina ovog potencijala. Međutim, sve su jači glasovi o ozbiljnom narušavanju prirodnih uslova koji su važili pre njihove izgradnje.
Da li ćemo uništiti prirodu njihovom izgradnjom? Hoće li država zabraniti izgradnju MHE? Da li će biti ograničen rad postojećih HE? Kako urediti ovu oblast tako da svi budu zadovoljni? Možda Vi imate rešenje?
Oči u oči, svi na jednom mestu, bez ograničenja i cenzura. Čujte šta vas interesuje i kažite šta želite. Saznajte kako je nađen kompromis u svetu i šta će biti u Srbiji.
Opis i cilj događaja: Proizvođači opreme, projektne kompanije, banke – naći će kupce i odgovore na pitanje kako kreirati razvojnu politiku u budućnosti
Vlasnici MHE – da li će im biti ograničen rad u budućnosti.
Potencijalni vlasnici MHE – saznaće više o mogućnosti investiranja u MHE, upoznati ponuđače opreme, tehnologije, saznati nove procedure i sl.
Mediji – Najaktuelnije vesti
Organizator: REECO SRB DOO
Partneri: Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije,
Ministarstvo zaštite životne sredine Srbije,
Agencija za unapređenje stranih ulaganja BiH
Medijski partneri: Balkan Green Energy News
ZEK Hydro
Sponzor: BB Minaqua, Novi Sad
Kotizacija: Besplatno