Print Friendly, PDF & Email

6. Međunarodna konferencija: hidroelektrane u REGIONU Zapadnog Balkana

Izazovi i izgledi za razvoj sektora u regionu

SREDA, 24. APRIL, 9:30 – 13:45

Kotizacija: Ulaz slobodan uz obaveznu registraciju
Grupe učesnika: Predstavnici državnih i lokalnih vlasti, Agencije, Proizvođači opreme, projektne kompanije, vlasnici MHE, potencijalni vlasnici MHE, društva za zaštitu prirode, banke, mediji
Informacije o sektoru:

 Od 2009. godine kada je uspostavljen prvi sistem podsticaja za povlašćene proizvođače u Srbiji, izgrađeno je preko 100 malih hidroelektrana (MHE). Svake godine izgradi se desetak novih prosečne snage oko 500kW. Ukupno 390 MHE u zemljama Zapadnog Balkana čine čak 90% ale hidroelektrane čine 90% postrojenja, a proizvode tek 3-5% ukupne proizvodnje energije iz snage vode. Najveći deo energije u regionu proizvode velike

Ovo ukazuje na potrebu za rekonstrukcijom i rehabilitacijom postojećih HE, kao merama energetske efikasnosti i smanjenja uticaja na životnu sredine, kao prioriteta za buduće intervencije. Sve su jači glasovi o ozbiljnom narušavanju prirodnih uslova koji su važili pre izgradnje MHE.

Koja su rešenja za koegzistiranje MHE i prirode? Kakvi su planovi i državne strategije za dalji razvoj MHE? Da li će biti ograničen rad postojećih HE? Kako urediti ovu oblast tako da svi aspekti budu zadovoljni? Da li aktuelni evropski okviri nude rešenja? Kakva je situacija u zemljama regiona? Kakva tehnička rešenja nude proizvođači?

9:30 Registracija
10:00 Registracija
Dobrodošlica i uvodno obraćanja
Johann-Georg Roehm, REECO International
Uvodna reč moderatora, Prof. dr Aleksandar Gajić

BLOCK 1: Zakonodavni okvir u skladu sa zaštitom životne sredine

10:15 Uvodno predavanje
Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije
10:35 Usaglašavanje projekata MHE u regionu Zapadnog Balkana sa međunarodnim standardima: od izazova do mogućnosti
Dragutin Nenezic, WB6 PPPs & Concessions / Mihajlo Matković, CMS Reich-Rohrwig Hainz
10:55 Hydro Power Europe
Evropski projekat Horizont 2020 Hidroenergija – Evropa
Dr. Mario Bachhiesl and Dr. Hendrik Multhaupt, VGB PowerTech e.V. (Međunarodno tehničko udruženje za generisanje i skladištenje električne i toplotne energije)
11:10 Alat za digitalizaciju barometra za hidroelektrane – prvi rezultati
Dr. Mario Bachhiesl and Dr. Hendrik Multhaupt, VGB POwerTech (Međunarodno tehničko udruženje za generisanje i skladištenje električne i toplotne energije)
11:30 Svečano otvaranje sajma na sajamskom forumu
Obraćanje zvaničnika
Panel: Ulaganja u zelenu energiju
Obilazak sajma sa zvaničnicima

BLOK 2: Tržište, finasiranje i investicione mogućnosti

13:30 Iskustva investitora u sektru MHE u Srbiji i poređenje sa Evropom
Dragan Josić, Nacionalno udruženje malih hidroelektrana Srbije

BLOK 3. Okrugli sto o malim hidroelektranama u zemljama Zapadnog Balkana

  Izazovi održivog razvoja malih hidroelektrana
Informacije o sektoru: Regulisanje procesa energetske tranzicije u regionu Zapadnog Balkana u skladu sa nekoliko kategorija međunarodnih standarda, uključujući UN i Energetsku zajednicu, kao i međunarodne finansijske institucije nedavno su postali predmet značajnih socijalnih neslaganja u vezi sa implementacijom projekata mHE i usklađenosti sa ciljevima održivog razvoja. Okrugli sto male hidroelektrane u prilog ovoj delikatnoj temi sa članovima najrelevantnijih institucija će pratiti konferenciju.
Sadržaj i ciljevi događaja: Kao centralno čvorište za sve zemlje Zapadnog Balkana, predstavnici udruženja hidroelektrana, industrijskih komora, uprave i ministarstava zapadnog Balkana odlučili su da se sastanu u Beogradu kako bi definisali zajedničke interese i preduzeli dalje korake u poboljšanju tržišnih uslova za hidroenergetski sektor. Cilj ovog sastanka je da se predstavnici informišu o političkim mogućnostima na nacionalnom nivou, da se promovišu interesi hidroenergetskog sektora Zapadnog Balkana i pokažu šta nacionalna udruženja i institucije mogu da podrže.
Moderator:  Prof. dr Aleksandar Gajić
  Panelisti – Predstavnici institucija i privrede zemalja regiona:
Zemlja domaćin – Srbija
• Ministarstvo rudarstva i energetike
• Ministarstvo zaštite životne sredine
• JP Srbijavode (potrebna potvrda)
• Udruženje MHE”
Zemlje učesnice: Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Severna Makedonija
Jezik: Srpski 
Podrška: Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije 
Organizator: REECO REECO Austria GmbH