Print Friendly, PDF & Email

 7. Međunarodna konferencija: Hidroelektrane u regiji Zapadnog Balkana

VODNO – EKOLOŠKI ASPEKTI HIDROELEKTRANA

ČETVRTAK 14. MAJ 2020. 10:00 – 16:00

Kotizacija: Ulaz slobodan uz obaveznu registraciju
Grupe učesnika:

Predstavnici državnih i lokalnih vlasti, Agencije, Proizvođači opreme, projektne kompanije, građevinski izvođači,  organizacije za zaštitu prirode i životne sredine, nauka i istraživanje, banke, mediji

Informacije o sektoru:

Konferencija: Vodeni i ekološki kompatibilan razvoj hidroelektrana na Zapadnom Balkanu predstavlja trenutnu situaciju u regionu. Pokazuje kako se na osnovu postojećih i budućih uslova pravnog okvira, najnovijih tehničkih i ekološki prihvatljivih dostignuća i najnovijih otkrića u monitoringu, hidroelektrane može učiniti više ekološkim. Takođe se razmatraju kompenzacijske mere za preostale količine vode, odobravanje i verifikacija od strane vlasti i posebna pitanja poput uticaja na društvo (poslovi, turizam i upravljanje vodama u vreme povećanih klimatskih promena).

“Konzistentnost: hidroenergija i populacija riba” posebno se fokusira na teme zaštite ribe, preusmjeravanja riba i propuštanje riba. Stručnjaci će predstaviti istorijski razvoja i praktična iskustva sa hibridnim konceptima zaštite riba i konceptima preusmeravanja ribe pomoću mehaničkih i bihevioralnih barijera.

Tokom pauze za kafu i za vreme pauze za ručak, učesnici su srdačno pozvani da posete sajamsku izložbu RENEXPO® 2020.

Teme: Nacionalni izvještaji, trenutni okvir, tržišna dostignuća i izazovi na zapadnom Balkanu
Najbolja evropska praksa
Hidroelektrane i očuvanje prirode
Rešenja za očuvanje prirode tokom proizvodnje energije iz HE / mHE
Tehnička rešenja u funkciji očuvanja biodiverziteta
Rekonstrukcija i revitalizacija hidroelektrana i primena energetski efikasnih rešenja
Jezik: prezentacije Srpski/Engleski
Podrška: Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije 
Organizator: REECO REECO Austria GmbH