Print Friendly, PDF & Email

RADIONICA ZA JAVNA KOMUNALNA PREDUZEĆA ZA VODOVOD I KANALIZACIJU 

Aplikacija za EU fondove- kako uspešno uraditi domaći?

SREDA 24. APRIL 2019, 9:30 – 15:30

Kotizacija: Besplaton, potrebno se registrovati
Moderator:

dr. Heike BURGHARD, TCC Danubius

9:30 – 10.00 Registracija i kafa dobrodošlice
10:00 Otvaranje i kratak pregled projektnog okvira
Dr. Heike BURGHARD, TCC Danubius
10.15 Reči dobrodošlice
Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije (u najavi)
Leonie REIMERS, Head of Cooperation – Ambasada Republike Nemačke u Srbiji
Đorđe STANIČIĆ , Generalni Sekretar – Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)
Dalibor JOKNIĆ, Sekretar Udruženje za komunalne delatnosti – Privredna komora Srbije
10:40 Zagalanja grada Sombora za obnovu infrastrukture otpadnih voda sredstvima EU
Dušanka GOLUBOVIĆ, Gradonačelnica Sombora i predsednica SKGO
11:00 EBRD kao partner za razvoj projekata i sufinansiranje projekata u sektoru voda
Jelena Čeperković,  EBRD kancelarija u Srbiji
11:30 SVEČANO OTVARANJE SAJMA RENEXPO – sajamski forum
12:30 Pauza za kafu i zakusku – obilazak sajamske izložbe
Trade Fair Tour
13:00 Evropski put Srbije u oblasti zaštite životne sredine
Dragana MEHANDŽIĆ, Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije
13:30 Iskustva u razvoju i implementaciji projekata u finansiranih sredstvima EU
Krešimir VEBLE, voditelj Jedinice projektne implementacije u Karlovcu, Trener TCC Danubius
14:00 Finansiranje sredstvima EU i dužnosti javnih preduzeća
Dr Heike BURGHARD, Stručnjak za institucionalna pitanja, Direktorica TCC Danubius
14:15 Obaveze i izazovi koji očekuju preduzeća
Jasmina BOBIĆ, JKP Vodokanal Sombor
14:30 EU i Srbija – juče, danas, sutra
Dalibor JOKNIĆ, Sekretar Udruženje za komunalne delatnosti – PKS
15:00 Tehnički zahtevi u pripremi projekta za osiguranje kvaliteta
Prof. dr Peter HARTWIG, Aqua-Consult
15:15 Savremeno upravljanje podacima – minimalni zahtevi za potrebe upravljanja mrežnom infrastrukturom
Nemanja Branisavljević, Građevinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
15:30 Good-bye and networking possibilities
Jezik: Engleski/ Srpski
  Sufinansijeri aktivnost:  
   
Organizator: Finansijska podrška: Podrška:
TCC Danubius Ministarstvo zaštite životne sredine, zaštite klime i energetike Baden-Württemberg. Vodokanal

 

Podrška: