Print Friendly, PDF & Email

1. sastanak sertifikovanih energetskih menadžera Srbije

Datum: Sreda, 25. april 2018.
Lokacija: Belexpocentar, Beograd
Vreme: 9.00 – 16.00 h
Grupe učesnika:
Licencirani energetski menadžeri, predstavnici opštinskih vlasti, predstavnici Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije , predstavnici obrazovnih institucija – akademije, predstavnici Biznis sektora, predstavnici Industrijskog sektora
Moderator: Dr Predrag Božović, dipl. Inž. el., licencirani energetski menadžer
Povod/Glavna poruka:
Energetska efikasnost je na globalnom nivou prepoznata kao najnaznačajnije zeleno gorivo koja omogućava ljudskoj populaciji da zadovolji trenutne potrebe za energijom bez ugrožavanja potreba budućih generacija. Ona ne samo da obezbeđuje uštedu energije i smanjenje emisije gasova staklene bašte, već i obezbeđuje sigurnost energetskog sistema, podstiče ekonomski rast i poboljšava društveni razvoj. U Republici Srbiji, politika energetske efikasnosti kreirana je u skladu sa Zakonom o efikasnom korišćenju energije i obavezama uštede energije koje je Srbija preduzela kao član Energetske zajednice. Ključnu ulogu u sprovođenju politike energetske efikasnosti ima sistem upravljanja energijom, čije je  operativno uvođenje otpočelo u aprilu 2016. godine. Jedinice lokalne samouprave sa brojem stanovnika većim od 20.000 i kompanije, čija ukupna godišnja potrošnja energije prelazi granice utvrđene Uredbom Ministarstva rudarstva i energetike, obveznici su sistema za upravljanje energijom, što znači da su u obavezi da imenuju dovoljan broj sertifikovanih energetskih menadžera zaduženih za praćenje i izveštavanje o potrošnji energije i ispunjavanje ciljeva uštede energije. Ogroman značaj energetske efikasnosti motivisao je REECO kompaniju da posveti celodnevnu konferenciju sertifikovanim energetskim menadžerima i njihovim partnerima.
Opis i cilj događaja: Događaj je organizovan u formi celodnevne konferencije. Cilj je da se na jednom mestu okupe licencirani energetski menadžeri, predstavnici Vlade, obrazovnih institucija, industrijskog i biznis sektora, te na taj način omogući licenciranim energetskim menadžerima unapređenje postojećih znanja, da im se pruži priliku za međusobno povezivanje, promovisanje sopstvenih projekata energetske efikasnosti ili da im se pruži pomogne u realizaciji projekata. Organizator se nada da će susreti licenciranih energetskih menadžera prerasti u tradiciju i mesto afirmacije dobre prakse u realizaciji ciljeva politike energetske efikasnosti.
Teme:
  • Uticaj nelinearnih opterećenja na kvalitet električne energije, Merenje i analiza kvaliteta električne energije,projektovanje i instalacija opreme za kompenzaciju reaktivne snage na NN/SN/VN distributivnoj mreži 
  • Sistemi za merenje i ograničenje vršne snage, Sistemi za analizu i upravljanje troškovima električne energije 
  • Regulisani elektromotorni pogoni sa frekventnim pretvaračem u industrijskim aplikacijama
  • Privatno-javno partnerstvo u projektima energetske efikasnosti – primeri uspešne implementacije u regionu Zapadnog Balkana.
  • Obnova javne rasvete primenom inteligentnih sistema kontrole i LED tehnologije
  • Internet stvari (Internet of Things) u aplikacijama energetske efikasnosti – doprinos procesu digitalizacije u  Republici Srbiji
  • Strategija i planovi obnove javnih zgrada u svrhu ispunjenja uslova iz direktive o energetskoj efikasnosti zgrada 2010/31/EU
  • Visokoefikasna kogeneracija – trenutno stanje tehnologije i sveobuhvatna procena potencijala za primenu, Trigeneracioni sistemi
  • Infracrvena termografija u energetskom auditu
Organizator: REECO SRB DOO
Podrška:  Ministarstvo rudarstva i energetike
Sponzor: Termogamma Energy Solutions, Switzerland
Kotizacija: Besplatno