Print Friendly, PDF & Email

KONTAKT OSOBE

Da li Vam je potrebno više informacija o našim sajmovima i konferencijama?
Biće nam zadovoljstvo da Vas obavestimo o svemu!

JOHANN-GEORG
RÖHM

Šef Hidroenergetskog odseka

Nikola
Aleksić

Viši menadžer projekta i prodaje
aleksic@reeco.eu
Tel.: +381 21 21 02 046
Tel EU: +49 7121 3016 181

Dragana
Pavlović

PR & Menadžer Konferencija
pavlovic@reeco.eu
Tel.: +381 21 21 00 152
Tel EU: +49 7121 3016 119

JELENA
OSTOJIĆ

Menadžer projekta i prodaje
ostojic@reeco.eu
Tel: +381 21 21 01 898
Tel EU: +49 7121 3016 181

Nikola
Lučić

Marketing menadžer
lucic@reeco.eu
Tel: +381 21 210 2045