Print Friendly, PDF & Email

KONTAKT OSOBE

Da li Vam je potrebno više informacija o našim sajmovima i konferencijama?
Biće nam zadovoljstvo da Vas obavestimo o svemu!

JOHANN-GEORG
RÖHM

Šef Hidroenergetskog odseka

Nikola
Aleksić

Vođa Tima
Viši Menadžer Prodaje

aleksic@reeco.rs
Tel.: +381 21 21 02 046

Dragana
Pavlović

Menadžer Konferencija
pavlovic@reeco.rs
Tel.: +381 21 21 00 152

JELENA
OSTOJIĆ

Menadžer Prodaje
ostojic@reeco.rs
Tel.: +381 21 21 01 898

Jelena
Bunčić

Menadžer za marketing
i komunikacije

buncic@reeco.eu
Tel.: +381 21 21 02045

Vladimir
Dobra

Menadžer unosa
podataka

dobra@reeco.rs
Tel.: +381 21 21 01 898