Print Friendly, PDF & Email

TV Studio

TV studio se nalazi u izložbenom prostoru i omogućava centralno mesto za intervjue sa vodećim stručnjacima, govornicima i VIP ličnostima. Studio je otvoren za sve posetioce sajma i čini centralnu informativnu i komunikacionu platformu.