Print Friendly, PDF & Email

Program Konferencije 2019

SREDA, 24. APRIL 2019.

1. Konferencija: Međunarodne elektroenergetske interkonekcije

2. Konferencija licenciranih energetskih menadžera Srbije

6. Međunarodna konferencija: Male hidroelektrane u regiji Zapadnog Balkana

5. Međunarodna konferencija: Biogas u Srbiji

Pametne mreže 2019, 1. Međunarodna konferencija o pametnim elektroenergetskim mrežama u JIE (popodnevna sesija)

4. Konferencija: Upravljanje otpadom – Ponovna upotreba otpada i energija iz otpada

Radionica za javna preduzeća za vodovod i kanalizaciju – Aplikacija za EU fondove- kako uspešno uraditi domaći?

Investitorska biznis loža