Print Friendly, PDF & Email

Program Konferencije 2019

Energetska efikasnost
– 2. Sastanak licenciranih energetskih menadžera Srbije

Hidroenergija
– 6. Međunarodna konferencija Hidroenergetski Potencijal – Male Hidroelektrane

Biomasa
– 6. Međunarodna konferencija: Energija iz biomase u regionu Zapadnog Balkana
– 5. Međunarodna konferencija: Biogas u Srbiji

Fotonapon
– 3. Konferencija: Solarna energija – buduća tržišta

Energija vetra
– 6. Okrugli sto: Energija vetra

Geotermalna energija
– 1. Konferencija: Toplotne pumpe i geotermalna energija u Srbiji

Upravljanje vodama
– 4. Međunarodna Konferencija: Održivo upravljanje vodama i otpadnom vodom

Upravljanje otpadom
– 4. Međunarodna konferencija: Upravljanje čvrstim otpadom – Energija iz otpada

E-transport
– 3. Konferencija: Održivi transport

Investicije i finansiranje
Investitorska loža

Međunarodni B2B susreti
Pokreni novi posao – obnovljivi izvori energije, rešenja za zaštitu životne sredine

*Podložno promenama