Print Friendly, PDF & Email

Program Konferencije 2018*

Utorak, 24. april 2018.

2. Konferencija: Solarna energija - buduća tržišta (9:00 - 11:20)

Organizator:REECO Austria GmbH

SVEČANO OTVARANJE & Obilazak sajma sa zvaničnicima (11:30-12:35)

Sastanci udruženja (12:30 - 14:00)

5. Okrugli
sto Energija vetra
(13:00-15:30)

Organizator:REECO Austria GmbH

Energetska efikasnost u zgradama
(14:00-15:30)

Organizator:

Investitorska loža (10:00-17:00)

Sponzor:

Sreda, 25. april 2018.

1. Sastanak licenciranih energetskih menadžera Srbije
(10:30-12:20)

Organizator:

REECO Austria GmbH

3. Međunarodna Konferencija: Održivo
upravljanje vodama i
otpadnom vodom
(09:00-12:30)

Organizatori:

5. Međunarodna
konferencija: Energija iz biomase u regionu Zapadnog Balkana
(09:00-11:40)

Organizator:
REECO Austria GmbH

1. Sastanak licenciranih energetskih menadžera Srbije
(13:30-16:00)

Organizator:

REECO Austria GmbH

3. Međunarodna Konferencija: Održivo
upravljanje vodama i
otpadnom vodom
(14:00-16:30)

Organizatori:

2. Konferencija:
Održivi
transport
(13:30-17:00)

Organizator:

REECO Austria GmbH

Investitorska loža (10:00-17:00)

Sponzor:

ČETVRTAK, 26. april 2018.


5. Međunarodna
konferencija
Hidroenergetski Potencijal- Male
Hidroelektrane
(09:00-12:20)

Organizator:
REECO Austria GmbH

5. Međunarodna
konferencija:
Biogas
u Srbiji
(09:00-12:00)

Organizator:

REECO Austria GmbH

1.Radionica Upravljanje komunalnim podacima Barthauer Software
(09:00-12:00)

Organizator:

REECO Austria GmbH

3. Konferencija:
Upravljanje čvrstim otpadom u
Zapadnom Balkanu Energija iz otpada
(13:30-16:30)

Organizator:
REECO Austria GmbH

1.Radionica Upravljanje komunalnim podacima Barthauer Software
(14:30-16:30)

Organizator:
REECO Austria GmbH

Investitorska loža (10:00-17:00)

Sponzor:

*podložni promeni