Print Friendly, PDF & Email

Program Konferencije 2018*

Utorak, 24. april 2018.

2. Konferencija: Solarna energija – buduća tržišta (9:00 – 11:30)

Organizator:REECO Austria GmbH

SVEČANO OTVARANJE & Obilazak sajma sa zvaničnicima (11:30-12:30)

Sastanci udruženja (12:30 – 14:00)

5. Okrugli
sto Energija vetra
(13:00-15:30)

Organizator:REECO Austria GmbH

Energetska efikasnost u zgradama
(14:00-15:30)

Organizator:

Renergy B2B događaj EEN (10:00-17:00)

Investitorska loža (10:00-17:00)

Sreda, 25. april 2018.

1. Sastanak licenciranih energetskih menadžera Srbije
(09:00-12:00)

Organizator:

REECO Austria GmbH

3. Međunarodna Konferencija: Održivo
upravljanje vodama i
otpadnom vodom
(09:00-12:00)

Organizatori:

5. Međunarodna
konferencija:
Bioenergetski resursi
Zapadnog Balkana
(09:00-12:00)

Organizator:
REECO Austria GmbH

1. Sastanak licenciranih energetskih menadžera Srbije
(13:30-16:00)

Organizator:

REECO Austria GmbH

3. Međunarodna Konferencija: Održivo
upravljanje vodama i
otpadnom vodom
(09:00-12:00)

Organizatori:

2. Konferencija:
Održivi
transport
(13:30-16:00)

Organizator:

REECO Austria GmbH

Investitorska loža (10:00-17:00)

THURSDAY, 26th of April 2018

5. Međunarodna
konferencija:
Hidroenergetski resursi Zapadnog Balkana
(09:00-13:00)

Organizator:
REECO Austria GmbH

5. Međunarodna
konferencija: Biogas u Srbiji
(09:00-12:30)

Organizator:

REECO Austria GmbH

1.Radionica Upravljanje komunalnim podacima Barthauer Software
(09:00-12:00)

Organizator:

REECO Austria GmbH

3. Konferencija:
Upravljanje čvrstim otpadom u
Zapadnom Balkanu Energija iz otpada
(14:00-17:00)

Organizator:
REECO Austria GmbH

1.Radionica Upravljanje komunalnim podacima Barthauer Software
(14:30-16:30)

Organizator:
REECO Austria GmbH

Investitorska loža (10:00-17:00)

*podložni promeni