Print Friendly, PDF & Email

 2. Konferencija licenciranih energetskih menadžera Srbije

 SREDA, 24. APRIL, 9:00 – 16:00

Registracija: LINK
Kotizacija: Ulaz slobodan uz obaveznu registraciju
Grupe učesnika: Licencirani energetski menadžeri, predstavnici opštinskih vlasti, predstavnici Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije , predstavnici obrazovnih institucija – akademije, predstavnici Biznis sektora, predstavnici Industrijskog sektora
Informacije o sektoru: Energetska efikasnost je na globalnom nivou prepoznata kao najnaznačajnije zeleno gorivo koja omogućava ljudskoj populaciji da zadovolji trenutne potrebe za energijom bez ugrožavanja potreba budućih generacija. Ona ne samo da obezbeđuje uštedu energije i smanjenje emisije gasova staklene bašte, već i obezbeđuje sigurnost energetskog sistema, podstiče ekonomski rast i poboljšava društveni razvoj. U Republici Srbiji, politika energetske efikasnosti kreirana je u skladu sa Zakonom o efikasnom korišćenju energije i obavezama uštede energije koje je Srbija preduzela kao član Energetske zajednice. Ključnu ulogu u sprovođenju politike energetske efikasnosti ima sistem upravljanja energijom, čije je  operativno uvođenje otpočelo u aprilu 2016. godine. Jedinice lokalne samouprave sa brojem stanovnika većim od 20.000 i kompanije, čija ukupna godišnja potrošnja energije prelazi granice utvrđene Uredbom Ministarstva rudarstva i energetike, obveznici su sistema za upravljanje energijom, što znači da su u obavezi da imenuju dovoljan broj sertifikovanih energetskih menadžera zaduženih za praćenje i izveštavanje o potrošnji energije i ispunjavanje ciljeva uštede energije. Ogroman značaj energetske efikasnosti motivisao je REECO kompaniju da posveti celodnevnu konferenciju sertifikovanim energetskim menadžerima i njihovim partnerima.
Teme:
 • Integracija HVAC i sistema osvetljenja u sistem centralnog nadzora i upravljanja u komercijalnim i industrijskim objektima
 • Uticaj nelinearnih opterećenja na kvalitet električne energije, Merenje i analiza kvaliteta električne energije, projektovanje i instalacija opreme za kompenzaciju reaktivne snage na NN/SN/VN distributivnoj mreži
 • Sistemi za merenje i ograničenje vršne snage, Sistemi za analizu i upravljanje troškovima električne energije
 • Regulisani elektromotorni pogoni sa frekventnim pretvaračem u industrijskim aplikacijama
 • Inovativna rešenja u LED osvetljenju komercijalnih i industrijskih zgrada i upravljanje LED osvetljenjem
 • Sistemi za dovođenje prirodnog svetla u objekte
 • Internet stvari (Internet of Things) u aplikacijama energetske efikasnosti – doprinos procesu digitalizacije u Republici Srbiji
 • Savremeni rashladni sistemi – primena ekoloških rashladnih fluida
 • Visokoefikasna kogeneracija – trenutno stanje tehnologije i sveobuhvatna procena potencijala za primenu, Trigeneracioni sistemi
 • Infracrvena termografija u energetskom auditu
 • Privatno-javno partnerstvo u projektima energetske efikasnosti – primeri uspešne implementacije u regionu Zapadnog Balkana.
Moderator: Dr Predrag Božović, dipl. Inž. el., licencirani energetski menadžer
Jezik: Engleski/ Srpski (BiH, HR, ME)
Podrška: Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije 
Organizator: REECO REECO Austria GmbH