Print Friendly, PDF & Email

2. Konferencija: Održivi transport

Nove tehnologije; EkoTransport u Srbiji

Datum: Sreda, 25. april 2018.
Lokacija: Belexpocentar, Beograd
Vreme: 13:30 – 16:30 h
Grupe učesnika:
Proizvođači opreme, Nacionalna asocijacija električnih vozila, preduzeća javnog prevoza, potencijalni proizvođači i distributeri biogoriva, studenti i srednjoškolci, mediji
Moderator: g. Dragan Škrnjić, Eko klub Srbije
13:00 Registracija
13:30 Pozdravne reči
REECO SRB DOO
g. Dragan Škrnjić, moderator

Blok I: Budućnost transporta

13:40 Gorive ćelije
Institut Vinča (u najavi)
13:55 Regulativa u oblasti biogoriva
g. Rastislav Kragić, Ministarstvo rudarstva i energetike
14:10 Elektromobili Australije – skype prezentacija
dr Zoran Nikolić, Institut tehničkih nauka SANU
14:25 Eco Drive program Grad Beograd
g. Miodrag Grujić, Sekretarijat za zaštitu životne sredine, Grad Beograd
14:35 Iskustva u upotrebi E-autobusa
g. Slobodan Mišanović, GSP Beograd
14:45 Pauza

Blok II: Savremene tehnologije transporta

15:00 Punionice električna vozila
g. Milan Jevremović, ABB
15:10 Evropska mreža H2 punionica
dr Radomir Žikić, Institut za fiziku
15:20 Međunarodne evropske institucije i nevladine organizacije za vodonik
dr Daria Velikova,  Univerzitet u Sofiji (u najavi)
15:30 Idejni koncept električne formule
gđa. Miljana Stojanović, Tim “Drumska strela” Univerziteta u Beogradu
15:40 Istraživanja energetski efikasnih plovila
g. Nemanja Šurbatović, Udruženje studenata brodogradnje Mašinskog fakulteta u Beogradu
15:50 Pauza
16:05 2017-2027 – Dekada borbe za čistiji vazduh
g. Aleksandar Stefanović, Eko Klub Srbije
16:15 Elektro bicikl
g. Milan Manojlović, E-bike
16:25 Dekarbonizacija SUS motora vodonikom
g. Branko Hinić, Hydrogen Technologies doo
16:35 Kraj konferencije
Informacije o
sektoru/ Glavna poruka:
O ekološkom transportu se u Srbiji raspravlja više od 30 godina. Međutim, značajni koraci Vlade i lokalnih vlasti u široj primeni obnovljivih izvora energije i čistih tehnologija u saobraćaju primetni su u poslednjih nekoliko godina. Pored novih električnih autobusa u Srbiji su instalisane prve javne punjačke stanice za elektromobile. Najavljeno je skoro usvajanje podzakonskih akata koji će urediti oblast obaveznog udela biogoriva u transportu. Može se očekivati da i u Srbiji obveznici ovog sistema budu proizvođači i distributeri nafte i naftnih derivata, ali i kompanije koje se bave javnim prevozom.

Koje to čistije tehnologije nam stoje na raspolaganju u transportu? Hoćemo li biti u obavezi da kupujemo elektromobile i vozila koja koriste samo biogoriva? Da li Srbija može da proizvede svoj elektromobil? Kada i kako Srbija prelazi na biogoriva?
Dođite i saznajte odgovore na ova pitanja.

Opis i cilj događaja: Konferencija ima za cilj da otvori dijalog i aktuelna pitanja o budućoj poslovnoj politici. Afirmacija novih, čistijih rešenja u transportu, i popularizacija rada i aktivnosti stručnjaka u ovoj oblasti. Markiranje interesovanja javnosti za ekološki transport. Poslovno umrežavanje, povezivanje proizvođača opreme sa budućim kupcima.
Organizator: REECO SRB DOO
Partner: Eko klub Srbija
Kotizacija: Besplatno

 

Moguće promene programa