Print Friendly, PDF & Email

 3. Konferencija licenciranih energetskih menadžera Srbije

SREDA 13. MAJ 2020. 09:00 – 16:00

Kotizacija: Ulaz slobodan uz obaveznu registraciju
Grupe učesnika: Licencirani energetski menadžeri, predstavnici opštinskih vlasti, predstavnici Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije , predstavnici obrazovnih institucija – akademije, predstavnici Biznis sektora, predstavnici Industrijskog sektora
Informacije o sektoru: Energetska efikasnost je na globalnom nivou prepoznata kao najnaznačajnije zeleno gorivo koja omogućava ljudskoj populaciji da zadovolji trenutne potrebe za energijom bez ugrožavanja potreba budućih generacija. Ona ne samo da obezbeđuje uštedu energije i smanjenje emisije gasova staklene bašte, već i obezbeđuje sigurnost energetskog sistema, podstiče ekonomski rast i poboljšava društveni razvoj. U Republici Srbiji, politika energetske efikasnosti kreirana je u skladu sa Zakonom o efikasnom korišćenju energije i obavezama uštede energije koje je Srbija preduzela kao član Energetske zajednice. Ključnu ulogu u sprovođenju politike energetske efikasnosti ima sistem upravljanja energijom, čije je  operativno uvođenje otpočelo u aprilu 2016. godine. Jedinice lokalne samouprave sa brojem stanovnika većim od 20.000 i kompanije, čija ukupna godišnja potrošnja energije prelazi granice utvrđene Uredbom Ministarstva rudarstva i energetike, obveznici su sistema za upravljanje energijom, što znači da su u obavezi da imenuju dovoljan broj sertifikovanih energetskih menadžera zaduženih za praćenje i izveštavanje o potrošnji energije i ispunjavanje ciljeva uštede energije. Ogroman značaj energetske efikasnosti motivisao je REECO kompaniju da posveti celodnevnu konferenciju sertifikovanim energetskim menadžerima i njihovim partnerima.
Glavne teme: 1. Zakonodavstvo, Privatno-javno i privatno-privatno partnerstvo, Energetska zajednica
Zakonodavstvo u oblasti energetske efikasnosti, javni fondovi za finansiranje projekata energetske efikasnosti
Privatno-javno i privatno-privatno partnerstvo kao mogućnosti za realizaciju visokobudžetnih projekata energetske efikasnosti – primeri uspešne prakse u regionu zapadnog Balkana, lokalnim samoupravama u Srbiji.
Obaveze Srbije u pogledu redukcije emisije CO2 i gasova staklene bašte – proizašle iz članstva u Energetskoj zajednici (predavanje po pozivu)

2. Energetska efikasnost u indistrijskim i rezidencjalnim objektima
Hlađenje i sistemi klimatizacije, korišćenje otpadne toplote, visokoefikasna kogeneracija, toplotne pumpe
Primena prirodnih rashladnih fluida u oblasti industrijskog i komercijalnog hlađenja, sistemima klimatizacije (okrugli sto)
Rekuperacija otpadne toplote u proizvodnim i industrijskim procesima (predavanje po pozivu)
Visokoefikasna kogeneracija – trenutno stanje tehnologije i sveobuhvatna procena potencijala za primenu, Trigeneracioni sistemi
Toplotne pumpe vs Sistem daljinskog grejanja – ima li pobednika? (okrugli sto)

3. Energetska efikasnost u zgradarstvu – Automatski sistemi upravljanja, Net plus energy zgrade, pametni gradovi
Integrisani automatski sistemi upravljanja u komercijalnim i poslovnim zgradama – u službi energetske efikasnosti
Net plus energy zgrade – pametni gradovi

4. Digitalizacija – Internet stvari (Internet of Things). Energetski audit
Internet stvari (Internet of Things) u aplikacijama energetske efikasnosti – doprinos procesu digitalizacije u Republici Srbiji
Softverski alati i elektronski uređaji namenjeni energetskom auditu

Moderator: Dr Predrag Božović, dipl. Inž. el., licencirani energetski menadžer
Podrška:  Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije
Partner:  EBRD
Organizator: REECO Austria GmbH REECO
Jezik: prezentacije Srpski/Engleski