Print Friendly, PDF & Email

4. Konferencija: Održivi transport JIE

ČETVRTAK 14. MAJ 13:30 – 16:00

Kotizacija: Ulaz slobodan uz obaveznu registraciju
Grupe učesnika: Proizvođači opreme, Nacionalna asocijacija električnih vozila, preduzeća javnog prevoza, potencijalni proizvođači i distributeri biogoriva, studenti i srednjoškolci, mediji
Informacije o sektoru: O ekološkom transportu se u Srbiji raspravlja više od 30 godina. Međutim, značajni koraci Vlade i lokalnih vlasti u široj primeni obnovljivih izvora energije i čistih tehnologija u saobraćaju primetni su u poslednjih nekoliko godina. Pored novih električnih autobusa u Srbiji su instalisane prve javne punjačke stanice za elektromobile. Najavljeno je skoro usvajanje podzakonskih akata koji će urediti oblast obaveznog udela biogoriva u transportu. Može se očekivati da i u Srbiji obveznici ovog sistema budu proizvođači i distributeri nafte i naftnih derivata, ali i kompanije koje se bave javnim prevozom.
Opis i svrha događaja: Konferencija ima za cilj da otvori dijalog i aktuelna pitanja o budućoj poslovnoj politici. Afirmacija novih, čistijih rešenja u transportu, i popularizacija rada i aktivnosti stručnjaka u ovoj oblasti. Markiranje interesovanja javnosti za ekološki transport. Poslovno umrežavanje, povezivanje proizvođača opreme sa budućim kupcima.
13:00 Registracija učesnika
Otvaranje: Dragan Škrnjić – Eko Klub Srbije
Pozdravna reč: Ivan Karić – Ministarstvo za zaštitu životne sredine Srbije
Mrs Degmar Repčekova – ambassadorka Slovačke Republike
URBANA MOBILNOST – JAVNI TRANSPORT I ZDRAVLJE U SVETLU KRUŽNE EKONOMIJE
Partner: EKO KLUB SRBIJE
Organizator: REECO Austria GmbHREECO