Print Friendly, PDF & Email

4. Međunarodna Konferencija: Održivo upravljanje vodama

– Vodosnabdevanje i upravljanje otpadnim vodama –

ČETVRTAK, 25. APRIL, 9:00 – 16:00

Registracija: LINK
Kotizacija: Ulaz slobodan uz obaveznu registraciju
Grupe učesnika: Vodoprivredne kompanije,  lokalne samouprave,  državne i regionalne organizacije, investitori i advokati, vladine i međunarodne institucije, proizvođači i distributeri opreme i tehničkih rešenja, NVO, akademija, mediji
Informacije o sektoru: Vodni resurs predstavlja opšte životno dobro, ali i osnov društvenog , ekonomskog razvoja. U velikom delu Dunavske regije, problem u sektor voda predstavlja dotrajala infrastruktura, kao i nedostatak prerade otpadnih voda. Posledica procesa tranzicije i finansijske krize u zemljama JIE su slaba ulaganja u sektoru voda.

U procesu pridruživanja EU, bilo da su u pitanju tek pridružene, ili planirane  članice, zemlje regiona se nalaze pred izazovom usaglašavanja EU standardima, koja podrazumevaju modernizaciju vodnog sektora, naročito po pitanju tretmana i odvođenja otpadnih voda.
Korišćenje dostupnih sredstava iz Evropskih fondova je način da se  prevaziđu prepreke i unapredi životni standard u zemljama JIE.
Konferencija će otvoriti neophodne dijaloge o izgradnji kapaciteta, reorganizaciji komunalnih preduzeća i potrebnoj institucionalnoj podršci u budućem razvoju. Kroz razmenu iskustava međunarodno priznati i regionalni stručnjaci će ponuditi rešenja. Učesnici će imati priliku da se upoznaju sa različitim tehnologijama za obradu voda, savremenim materijalima i metodima izgradnje i rekonstrukcije infrastrukture

Teme: Održivo upravljanje vodama

 • Upravljanje komunalnim podacima u VIK preduzećima
 • Energetska efikasnost postrojenja i opreme
 • Upravljanje vodama bez prihoda
 • Operativna oprema i postrojenja
 • Izgradnja kapaciteta i održivo upravljanje

Otpadne vode

 • Tehbologije za tretman otrpadnih voda
 • Upravljanje muljom/ dehidracija i obrada mulja
 • Postrojenja za tretman otpadnih voda

EU fondovi

 • Investicioni projekti i planiranje
 • Priprema projekta i izazovi
 • Upotrebni vek i racionalizacija troškova
Moderator: dr Heike Burghard
Jezik: Engleski/ Srpski (BiH, HR, ME)
Institucionalna podrška: Republika Srbija 
Ministarstvo zaštite životne sredine
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Republička direkcija za vode
Organizator: REECO REECO Austria GmbH