Print Friendly, PDF & Email

5. Međunarodna konferencija: Energija iz biomase u regionu Zapadnog Balkana

Razvoj drvne biomase

Datum: Sreda, 25. april 2018.
Lokacija: Belexpocentar, Beograd
Vreme: 9:00 – 11:30 h
Grupe učesnika:
Državna i lokalna uprava, Akademska zajednica, Energetska agencija, elektrodistribucija, Strukovna udruženja, banke, investitori, advokati, razvojne agencije, inženjeri projektanti, konsultanti, Proizvođači opreme, bojlera i peleta, Proizvođači mašina za pelet, serviseri, ponuđači mernih instrumenata, šumska gazdinstva, poljoprivredna gazdinstva, proizvođači sa organskim nus produktima: prerađivači drveta, mlin, poljoprivreda.
Moderator: g. Dušan Jović, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Ključno predavanje:

gđa. Nathalie Hemeleers, Direktor za pitanja politika AEBIOM
Energetika u okvirima EU je istovremeno u nadležnosti Unije i država članica. Trenutno se u Briselu raspravlja o važnom paketu, koji će postaviti pravni okvir za energetska i klimatska pitanja za period od 2020. do 2030. godine, reč je o “Paketu za čistu energiju”.
Ova prezentacija obuhvata razvoj evropskog tržišta biomase, kao i presek najnovijih političkih odluka po pitanju energije iz  biomase.

08:30 Registracija učesnika
09:00 Pozdravna reč
REECO SRB DOO
g. Dušan Jović, Moderator

Blok I: Region i EU okviri

09:05 Razvoj energetske strategije EU – aktuelnosti
gđa. Nathalie Hemeleers, Direktor politika AEBIOM
09:20 Trenutni status na regionalnom tržištu
Prof. dr Branko Glavonjić, Šumarki fakultet Beograd

Blok II: Tehnologije, razvoj i planiranje

09:35 Primena biomase u privatnom i javnom sektoru, primeri dobre prakse
Siniša Janjušević, Resalta d.o.o.
09:50 Postrojenje za proizvodnju energije iz drvne biomase bez kompromisa – SynCraft Austria
g. Darko Dobrijević, SynCraft Engineering GmbH, DD electric d.o.o.
10:05 Pauza

Blok III: Biomasa, Sirovina, Održivo snabdevanje

10:20 Najsnažniji samohodni čiper za drvnu sečku – Albach Diamant 2000
g. Dejan Hajder, Albach Maschinenbau GmbH, Profiagrar d.o.o.
10:35 Raspoloživost poljoprivredne biomase u Srbiji, Studija za GIZ DKTI Program Razvoj održivog tržišta bioenergije u Srbiji
g. Vojislav Milijić, Foragrobio CC d.o.o.
10:50 Energetski zasadi
g. Dušan Jović, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
11:10 Zaključci i diskusija
11:20 Kraj konferencije
Informacije o
sektoru/ Glavna poruka:
Biomasa je prirodni resurs koji bi u zemlje Zapadnog Balkana mogao imati najznačajniji uticaj na ekonomski razvoj i standarde zaštite životne sredine. Sa više od 60% od ukupnog potencijala obnovljivih energetskih resursa, biomasa čini važan deo Nacionalne Energetske Strategije Srbije. U narednom periodu očekuje nas ubrzan razvoj. Do 2020 planirana snaga iznosi 100MW, uprkos podsticajnim merama, feed in tarifa do sada je izgrađen jedan pogon snage 3,5 MW.
Razvojni programi finansirani EU sredstvima, i modeli poslovanja poput ESCO, kao i JPP omogućuju opštinskim organizacijama, i javnim objektima zamenu korišćenja fosilnih goriva obnovljivim.
Opis i cilj događaja: Sretnite regionalne i inostrane stručnjake, investitore, investicione projekte i proizvođaće bojlera i peleta. Saznajte sve o trenutnom tržištu, potencijalima i planovima. Koje su planirane podsticajne mere nakon sistema feed in tarifa? Razmena znanja i iskustava. Promocija inovacija I naprednih rešenja. Kako dugoročno osigurati održivo snabdevanje resursom? Pitajte donosioce odluka. Učestvujte u kreiranju politike. Postanite investitor. Pronađite adekvatnu opremu I investicionog partnera za vaš projekat.
Pokrovitelj: Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije
Ministarstvo zaštite životne sredine Srbije
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije
Organizator:  REECO
Medijski partneri: Drvotehnika
Balkan Green Energy News,
Energetski portal Srbije
Drvitehnika
Jezik: Engleski/ Srpski (BiH, HR, ME)
Kotizacija: Besplatno