Print Friendly, PDF & Email

6. Međunarodna konferencija: Energija iz biomase Zapadni Balkan

ČETVRTAK, 25. april, 9:30 – 12:00

Grupe učesnika:  Državna i lokalna uprava, akademska zajednica, energetska agencija, elektrodistribucija, strukovna udruženja, banke, investitori, advokati, advokati, razvojne agencije, inženjeri projektanti, konsultanti, proizvođači opreme, bojlera, proizvođači peleta, proizvođači mašina za pelet, serviseri, ponuđači mernih instrumenata, šumska gazdinstva, poljoprivredna gazdinstva, proizvđači sa organskim nus produktima: prerađivači drveta, mlinovi
Opis i svrha događaja:  SAZNAJTE INFORMACIJE IZ SEKTORA
Aktuelne svetske politike i trendovi tržišta. Potencijali i izazovi tržišta OIE u Srbiji i regionu Zapadnog Balkana. Trenutni okvir, snabdevanje resursom i održivost biomase. Analiza prepreka i mere unapređenja biomase.
SRETNITE ISKUSNE STRUČNJAKE
Međunarodna praksa i poslovni know-how. Uspešni primeri iz regiona i korisni saveti. Licence, dozvole i priprema projekata.
UPOZNAJTE INVESTICIONE MOGUĆNOSTI
Pregled investicionih mogućnosti i planiranih kapaciteta. Projekti daljinskog grejanja i kogenerativnih postrojenja za koje su potrebna ulaganja.
PRONAĐITE PARTNERA U REALIZACIJI PROJEKTA
Mogućnosti finansiranja i sufinansiranja. Međunarodna iskustva i javno privatno partnerstvo.
TEHNIČKA REŠENJA I OPREMA
Napredne tehnologije i oprema za postrojenja za proizvodnju električne i toplotne energije iż biomase, kogenerativna postrojenja i sistem daljinskog grejanja. Inivativne aplikacije.
Moderator: Dušan Jović, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije
9:00 Registracija
9:30 Dobrodošlica i uvodna reč
Organizator REECO International doo
Prof. dr Branko Glavonjić, Šumarski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Sandra Nedeljković, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima
Moderator: Dušan Jović, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije

BLOCK 1: Dostignuća i izazovi tržišta – Region i EU

09:45 Evropska praksa – Horizont 2020 – Projekat Up_Running
Dr Luciano Beneduce, DA.Re., Agro-food Technological District, Region Apulja – Italija
10:00 Izazovi i prepreke za uspešnu realizaciju u regionu
Darijo Lazić, IQ Consulting
10:10 Primer uspešne prakse u Srbiji – Opština Priboj
Saša Vasilić, Zamenik predsednika Opštine Priboj
10:25 Pauza

BLOCK 2: Izgradnja postrojenja i tehnološka rešenja

10:40 Održivi distribucioni kogenerativni sistemi za opstanak planete
Winfried Schmidt i Cristian Athanasovici, Kawasaki Gas Turbine Europe GmbH, Nemačka
10:55 Kogenerativna postrojenja na biomasu URBAS
Jasmin Purišević, Urbas Maschinenfabrik Ges.m.b.H., Austrija
11:10 XYLOWATT – Energija iz biomase –Pretvaranje lokalne biomase u obnovljivu energiju NOTAR® tehnologijom.
Pierre Evrard, Menadžer marketinga i prodaje XYLOWATT sa, Belgija
11:25 Kogenerativna postrojenja – Energija iz biomase
Zdravko Stipetić, Direktor EPC Sektora, Djuro Djakovic termoenergetska postrojenja d.o.o., Hrvatska

BLOCK 3: Potencijal i dostupnost resursa

11:40 Inventura šuma
Predrag Jović, Organizacija za hranu i poljoprivredu UN (FAO)
11:55 Uticaj grejanja na zagađenje vazduha – Biomasa kao potencijalno rešenje
Dr Radmilo Savić, JKP Beogradske elektrane
12:10 Zaključci i kraj konferencije

 

Jezik: Srpski
Podrška: Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije 
Organizator: REECO REECO Austria GmbH