Print Friendly, PDF & Email

Registracija za konferencije  

Step

Registrujem se za sledeće konferencije:

SREDA, 13. maj 2020.

7. Okrugli sto: Energija vetra u Srbiji i JIE učešće samo uz kotizaciju, informacije na pavlovic@reeco.eu


 

ČETVRTAK, 14. maj 2020.

Step